Vision


Circlepro skal være en foretrukken sparringspartner og rådgiver for små og mellemstore virksomheder og organisationer, som har modet og ambitionen om at skabe et forspring med afsæt i strategi og samarbejde.


Det skal vi være på grund af vores indsigt på strategiske og ledelsesmæssige områder, vores integritet og vores professionelle netværk.Mission


Circlepro leverer konsulentydelser inden for strategiske og ledelsesmæssige områder på bestyrelses, projekt eller interim basis til små og mellemstore virksomheder og organisationer.


Vi samarbejder med vores kunder om at finde netop dén løsning, som er rigtig i den specifikke opgave. Vi ser samarbejdet som et værdifuldt partnerskab – en relation, som vi værner om.Værdier


Integritet – vi værdsætter good governance og et klart etisk kodeks.

Opmærksomhed – vi lytter og ser en problemstilling fra mange perspektiver.

Refleksion – vi afprøver løsningsmodeller i forskellige sammenhænge.

Teamwork – de bedste resultater og største bedrifter skabes af det stærkeste hold.

Fokus og helhed – vi har et skarpt fokus på målet uden at miste helhedsperspektivet.

Circlepro.dk ©

facebook
LinkedIn
Twitter

Medlem af DI Managementrådgiverne