Strategi


Hvis teamet ikke er enige om retningen, kommer I ingen vegne. I skal vide hvor I er, I skal kende jeres mål og I skal være enige om vejen dertil. Når I har styr på det, har I styr på jeres strategi.


Circlepro hjælper virksomheder med at sætte mål og formulere strategien, så den er nem at forstå og kommunikere. Målene skal være ambitiøse, og selvom strategien kan være udfordrende at gennemføre, skal den altid være lige til at gå i gang med. Strategien skal føre direkte til handling - uden omveje.


Forandring


Omgivelserne forandrer sig hele tiden. Det kan umiddelbart være en udfordring at følge med – men forandringer kan også vendes til jeres fordel. Forandringer i omgivelserne kræver forandringer i virksomheden, og I skal bruge forandringerne til at komme foran jeres konkurrenter.


Circlepro hjælper virksomheder med at identificere muligheder og behov – vi hjælper med at identificere forandringsbehovene og vi hjælper med at gennemføre forandringerne. Klart identificerede forandringsbehov er grundlaget for en klar strategi.


Teamwork


Sammen kan I løfte mere og hurtigere. I kommer længere med godt samarbejde. Den enkeltes rolle på holdet skal være unik og væsentlig – så får hver person på holdet lov til at udfolde sit potentiale, og holdet bliver endnu stærkere. Og resultaterne når nye højder.


Circlepro hjælper virksomheder med at sætte holdet og få samspillet til at fungere optimalt. Vi tager helhedsperspektivet og får både set på den enkelte person, opgaven og organisationen.


Teknik


I bruger hele tiden teknik og værktøjer i jeres dagligdag. Det kan være alt lige fra en hammer til IT. I bruger teknik uanset om I er teknikere eller filosoffer. Men det kan være svært at skabe en fælles forståelse for teknikken på tværs af menneskers forskellige baggrunde og uddannelse.


Circlepro hjælper virksomheder med at formidle teknik i en ikke-teknisk kontekst. Det gælder i forhold til interne projekter, hvor teknik (fx IT) er en faktor i arbejdet med Strategi, Teamwork og Forandring. Og det gælder i forhold til samspillet med kunder og leverandører.

Circlepro.dk ©

facebook
LinkedIn
Twitter

Medlem af DI Managementrådgiverne