Hvad laver Circlepro?


Circlepro leverer konsulentydelser inden for strategiske og ledelsesmæssige områder på bestyrelses, projekt eller interim basis.
Hvorfor Circlepro?


Vi kommer hele vejen rundt – helhedsperspektivet – derfor Circle...


Vi har en professionel tilgang – vi sætter det bedste team til at løse den aktuelle opgave og samtidig holder vi et skarpt fokus på målet – derfor pro...
Hvem er vi?


Vi er Hans Natorp og et stærkt netværk af konsulenter, som bliver inddraget på specifikke opgaver – derfor vi...


Hans Natorp ejer og driver Circlepro.
Circlepro – vi har et skarpt fokus på målet uden at miste helhedsperspektivet.

Circlepro.dk ©

facebook
LinkedIn
Twitter

Medlem af DI Managementrådgiverne